CZASOWNIK DO czy BE? Jak i kiedy ich używać?

Zobacz jakie to proste:

DO czy BE

DO =  TYPOWE, POWTARZALNE CZYNNOŚCI

Slowa tego używaj tylko w pytaniach i przeczeniach z czynnościami powtarzającymi się, typowymi. np.

Do you read books? Czy czytasz książki?
Do you listen to music? Czy słuchasz muzyki?

I don’t drink tea. Nie pijam herbaty.

TO BE = UCZUCIE, STAN -> MIEJSCE

Czasownik TO BE także stanowi jeden z podstawowych SŁÓW KLUCZY*, czyli słów, które tworzą główne wypowiedzi w języku angielskim. (UWAGA -> odmienia się on inaczej dla poszczególnych osób)

Słowa tego używaj mówiąc o sobie, swoich emocjach lub miejscach, w których przebywasz, np.
Are you energetic? Czy jesteś energiczny?
I am in the park. Jestem w parku

Zwróć uwagę, że mówiąc o miejscach w których ktoś jest musisz do słówko IN, które oznacza W, a następnie nazwę miejsca o jakie pytasz 🙂

Chcesz więcej info o typowych czynnościach?
KLIKNIJ I ZOBACZ DARMOWE SZKOLENIE -> TYPICAL ACTIVITIES & TIME EXPRESSIONS

 

*Termin SŁOWO KLUCZ to autorski koncept K.Kondratowicz, który zdecydowanie ułatwia przyspieszenie Twoich efektów językowych. Wszelkie prawa i używanie tej nazwy w celach edukacyjnych lub komercyjnych bez pisemnej zgody autorki zastrzeżone.